Тера 96 ООД


Механизирани селскостопански услуги, усвояване на нови и изоставени земи, сервизно-ремонтна дейност на селскостопанска техника.