Теракомстрой ООД


Изграждане и инсталиране на водопроводни и канализационни системи. Строителство и поддръжка на електрически и телекомуникационни инсталации. Монтаж и ремонт на електроразпределителни съоръжения.