Тео Макс ЕООД


Внос и продажба на: модулни хладилни стаи,хладилни витрини, агрегати, пластинчати топлообменници, хладилници на пропан-бутан, компресори, термостати, сензори, четирипътни вентили, вентилатори, конвекторни тела,термопомпи и др.