Теодор Тодоров-Тео ЕТ


 Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.