Тен Сенсис ЕООД


Търговия със сувенири и подаръци.Фирма Тен Сенсис ЕООД е регистрирана във връзка с разработване на проект "Осигуряване на достъп до пазара на жени в неравностойно положение".