Темпо - ел ЕООД


Производство на хартиени шпули, хартиени гилзи, картон, сив картон, защитни хартиени ъгли за текстилната, хартиената и химическата промишленост. Опаковки от хартия и картон.