Телком Инженеринг ООД


Проектиране, търговия, разработка, инсталация, оживяване, гаранционен и извънгаранционен сервиз на радиокомуникационни, телекомуникационни и информационни мрежи и системи, както и свързаните с тях консултации и обучение.