Телетрейд-Варна


Телетрейд-Варна - град Варна | Финансови брокери и Консултанти

Компания ТЕЛЕТРЕЙД предоставя широк спектър от сървисни и консалтингови услуги на световните финансови пазари. За години работа компанията придоби голям опит на сътрудничество с много банки и брокерски компании. Основен партньор и обслужваща банка на компанията се явява един от лидерите на световния банков елит - Union Bank of Switzerland.
Днес компания ТЕЛЕТРЕЙД разполага с огромна регионална мрежа и напреднали програмни продукти, осигуряващи на клиентите ни качествен сървис. ТЕЛЕТРЕЙД-Варна - основен представител на компания ТЕЛЕТРЕЙД в Варна, даваме инвестиционно консултиране, курс за трейдърство и достъп към търговия на борсови пазари.