Телетек Електроникс АД


Най-големия български производител на пожароизвестителни и охранителни системи, както и на електронни модули по заявка на клиент.