Телекомуникационно и високо строителство Инком ООД


Телекомуникационно строителство, проектиране изграждане и монтаж на кабелни телефонни централи и преносими системи; оптични и коаксиални кабелни магистрали и мрежи; изграждане на подземни електромрежи; търговия със съобщителни средства; проектиране и строителство на жилищни сгради. Сертификат ISO 9001.