ТекоМ ООД


специализирана в няколко основни области:Изграждане и системна администрация на компютърни мрежи и интегрирани информационни системи за автоматизация на производствени предприятия, туристически фирми, хотели, търговски обекти Доставка, асемблиране, тестване и продажба на компютри и системи с пълно гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване и снабдяване с консумативи Проекти по поръчки на клиента и комплексно инженерингово обслужванеСъвместно с консултантска фирма предлагаме и допълнителни услуги, свързани с:Системни и маркетингови проучвания Сегментиране - позициониране на пазара Вътрешна маркетингова организация Маркетингова информационна система Ефективна система за дистрибуция Организационна структура Проектиране на чисти парични потоци Оценка по критерии за ефективност