Теди - Петър Недев ЕТ


Смесен магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.