Тевелида-Т. Тарльовски ЕТ


Павилион за търговия с храни.