ТДП-Груп ООД


Фирмата извършва термодифузионно поцинковане (Sherardizing) на детайли от железни сплави, по метода "ТД-цинк". Това екологически чист метод за нанасяне на корозионно и износоустойчиви цинкови покрития върху повърхността на железни сплави (стомани, чугун) с прахообразни цинкови насищащи смеси в затворен контейнер. Метода покрива изцяло на изискванията на ЕN 13811:2003 и е патентно защитен. Корозионната устойчивост на покритията получени по метода "ТД-цинк" е от 3-5 пъти по-висока от галваничните покрития и от 1,5-2 пъти от горещото поцинковане. Получените покрития точно повтарят контурите на детайлите и е са еднаква дебелина по цялата им повърхност. Дебелината на покритието може да се регулира съобразно изискванията на клиента. Контрола на качеството е 100% пооперационен. Фирмата се занимава с търговия на едро на крепежни изделия.