С и М Превент" ООД


Служба по трудова медицина.

Служба по безопасност и здраве при работа.

Орган за контрол от вида С ( измерване  на микроклимат, осветеност, шум, ел. урдби и съоръжения до 1000 волта).

Продажба и сервиз на пожарогасители.