Счетоводна къща " МС Акаунт" ООД


СПЕЦИАЛИЗИРАНО СЧЕТОВОДНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА КОМПЛЕКСНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ, ТРЗ, СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ, ИЗГОТВЯНЕ И ЗАВЕРКА НА ГОДИШНИ СЧЕТОВОДНИ ОТЧЕТИ.