Счетоводна Къща Ден - Мар София ООД


Счетоводна Къща Ден - Мар София ООД, град София | Счетоводство, одит и мониторинг

Ако имате голям обем от счетоводни операции и се нуждаете от сигурен и надежден счетоводен контрол. Ако искате да намалите разходите за поддръжка на счетоводен отдел. Ако искате да спазвате всички нормативни актове на време. Ако искате Вашите финансови решения да са адекватни спрямо пазарната икономика. Счетоводна къща „Ден-Мар София” предлага на своите клиенти ценово обосновани счетоводни услуги. Предлаганите от нас цени са коректни, прозрачни и ясни.