Сценична механизация и пусково-регулираща апаратура АД


Производител на сценична механизация, пусково-регулираща апаратура и професионална осветителна техника.