Студио Сити


Проектиране и компютърен набор на запазена марка. Графично и цветово решение на фирмен знак и шрифт.