Студио Капител


“СТУДИО КАПИТЕЛ” – София извършва:

-Проекти за преустройства и ново строителство по всички части.

-Изработка и процедиране до одобряване на ПУП и РУП.

-Изработка на количествени сметки

-Изработка и одобряване на проекти за "външни връзки"

-Изработка на площоразпределение и ценообразуване

-Изработка на проекти за рекламни табели и съоръжения

-Проекти за възстановяване на строителни книжа

-Проекти за промяна на предназначение на обекти

-Изготвяне и одобряване на проекти за кемперстоп площадки

-Проекти за дървени беседки и огради

-Съдействие за строителство и изработка

 

За връзка:

0888 61 51 76

e-mail:studio_capitel@abv.bg

http://www.etsoft.net/hosted/studiocapitel/

http://www.facebook.com/archbureau.Studio.Capitel