"студио Капител" - Архитектурно Бюро


“СТУДИО КАПИТЕЛ” извършва:
-Проектиране, изработване и одобряване на инвестиционни проекти по всички части.
-Изработка и процедиране до одобряване на застроителни и регулационни планове.
-Изработка и одобряване на проекти за "външни връзки"
-Изработка на площообразувания за сгради
-Цени – по споразумение

За връзка:
арх. Валентин Хаджиков –
управител на “Студио Капител" ЕООД
1000 София;
ул."Г.С.Раковски" №79А;
0888 61 51 76
e-mail: studio.capitel@gmail.com
http://www.facebook.com/archbureau.Studio.Capitel
http://www.etsoft.net/hosted/studiocapitel/