СТС Трейд ООД


"СТС Трейд" ООД е генерален представител на "СТС Холдинг Груп" ООД, с развита търговска мрежа за продажба на продуктите, произведени от Холдинга, на българския пазар.Изпълнява заявки и зарежда магазини и складове на едро. Търгува и със стоки на други козметични фирми.