Строй Тис ЕООД


Строително-монтажна дейност, подземно строителство, строителство гражданска инфраструктура.