Строител-61 ЕТ - Юмер Смаил


Павилион за хранителни стоки.