Стрелиция - Цвета Кънчева ЕТ


Пекарна за тестени закуски. Закусвалня.