Стрелец - Стефан Станчев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.