Стоян Стоянов 97 ЕТ


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки. Склада за търговия с храни от неживотински произход.