Стоян Начев-Дида ЕТ


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход. Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.