Стоян Марински - Бонго 74 ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.