Стоян Георгиев-03 ЕТ


Павилион за търговия с храни.