Стоянови и синове, Сие СД


Магазин за търговия с храни и нехранителни стоки.