Стохи - Стоян Георгиев ЕТ


Павилион за бързо обслужване.