Стоун Компютърс АД


От основаването си през 1995 година Стоун Компютърс АД следва постоянна стратегия за усъвършенствуване и утвърждаване на пазара в областта на информационните технологии. Фирмата е водеща в изграждането на системи за електронен бизнес и разполага с модерен център, който е отлично оборудван и предоставя възможност за демонстрации, проектиране и обучения.