Стоматологичен факултет - София


Стоматологичният факултет в София, основан през 1942 год., предлага високо качество нa обучение по стоматология и лицево-челюстна хирургия, както и лицензиране по основните специалности и научни степени.