Стоицев Консулт ЕООД


Експертни пазарни оценки на цели търговски предприятия, недвижими имоти, движими вещи и интелектуална собственост. Икономически, технически и авторскоправни експертизи, бизнеспланове. Консултации по изграждане на системи по ISO 9000. Изготвяне на пълна документация по европейските предприсъединителни фондове.