Стоев ЕООД


Инженеринг и монтаж на системи за автоматизация и архивиране на данни в промишлеността.Цялостно изграждане на системи за автоматизация на производствени процеси и климатизация. Включва проектиране, монтаж, пуск и наладка. Автоматизация на дискретни и непрекъснати процеси. Регистрация и архивиране на данни за процеси и водене на отчетност за качество и количество на производствения процес.