"СТМ-Търговище" ЕООД


"СТМ-Търговище" ЕООД - град Търговище | Трудова медицина

             Уважаеми Работодатели,

            Имаме удоволствието да Ви представим единствената регистрирана Служба по Трудова Медицина на територията на област Търговище.

            „Служба по Трудова Медицина – Търговище“ ЕООД Ви предлага пълен пакет от услуги в сферата на трудовата медицина: оценка на риска на работното място; изработване на лично здравно досие; организиране на периодични медицински прегледи; лабораторни измервания на фактори на работна среда и електроизмервания; консултации, обучения и абонаментно обслужване.

 

            „СТМ – Търговище“ ЕООД

            Управител: Д-р Й. Мирев