"стм евро-булмедик" оод


Служба по трудова медицина "СТМ ЕВРО-БУЛМЕДИК"ООД, предлага обслужване на конкурентни цени! Ние ще Ви посетим на Вашето работно място (офис,цех и др.) в удобно за Вас време за сключване на договор и изготвяне на необходимата документация за пред инспекция по труда!!!