СТМ - Вита ООД


Служба по трудова медицина Вита е създадена през 2005г за да даде на работодателите възможността да работят без посредници с независима, компетентна, добре оборудвана и умерена в ценовата си политика организация.Ние предлагаме комплексно обслужване, работим бързо и успяваме да включим всичко в цена, която обикновено изненадва новите ни клиенти.Извършва измервания на микроклимат, шум, осветеност, електробезопасност, вентилация, токсични вещества, съдържание на прах във въздуха.