Стил ЕООД


Фирма „СТИЛ” ЕООД е еднолично търговско дружество с ограничена отговорност, регистрирано в Смолянския окръжен съд с Решение № 1647 от 9.12.1994 г. по Ф. Д. № 1235 / 1994 г. Юридическият адрес на фирмата е ул. „Деспот Слав” 18 а, гр. Смолян. Фирмата има регистриран клон в гр. София, кв. Долни Богров, ул. „16” № 55, тел 02 / 994 60 44. Едноличен собственик е Николай Чапкънов, който е и управител. Системата на управление е едностепенна. Основен предмет на дейността на фирмата е производството на широк асортимент изделия от естествени скали, скалоподобни материали и монтаж на облицовки и настилки от такива изделия. Девизът на фирмата е:
„Отличното качество е над всичко”.