Стивал ООД


Фирма „Стивал” ООД е специализирана в производство и монтаж на бетонови изделия, стоманобетонови изделия, тротоарни плочи, тротоарни плочи за незрящи, бордюри, градински бордюри, улични бордюри, улеи,облицовка канавки, павета, пътни ивици, паркингови елементи, перфоплочи за паркинг,колове за ограда и др.