Стефчо 94 - Гаврил Тунчев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.