Стефан Каралийски - Стефан Петров Каралийски ЕТ


Павилион за хранителни стоки.