Стефан Захариев-М-Елена Захариева ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.