Стефан Георгиев Шопов - 99 ЕТ


Склад за търговия на едро с храни от неживотински произход.