СтатСофт България ООД


Фирма СтатСофт e основана през 1984 година с основна дейност разработка и доставка на аналитичен софтуер за статистически анализ на данни. Основна продуктовата линия на СтатСофт е софтуерната платформа "STATISTICA",на която е базиран напълно скалируем и управляем Уеб интерфейс. “STATISTICA" намира приложение в разнообразни индустрии.