Старопатица-Тодор Андреев и син ЕТ


Магазин за хранителни стоки. Снек-бар.