Стантек ЕООД


Фирма Стантек ЕООД е основана през 1998 г. Дейността й е свързана с продажба на компютри, модули, периферия и собствен софтуер.