Станпроект ЕООД


Комплексно проектиране за строителството. Проектира основно нови сгради- жилищни, обществени и складово-производствени. Обекти са в София, Несебър, Созопол, Бургас, Банско.