Стани - 91 - Валентин Янакиев ЕТ


Смесен магазин за търговия с няколко групи храни.